کلینیک فیزیوتراپی ارژنگ ویزیت و مشاوره رایگان قبل از جراحی ها و بیماری های اسکلتی و عضلانی کلینیک فیزیوتراپی ارژنگ CMP شانه، زانو و آرنج شاک ویو، لیزر پرتوان، مگنت، تکار New Layer Avicenna Movement can replace many drugs, but no drug can ever replac movement. حرکت میتواند جایگزین بسیاری از داروها شود، اما هیچ دارویی هرگز نمیتواند جایگزین حرکت شود. ابوعلی سینا New Layer ابوعلی سینا
باور نادرست: تحرک بیشتر، سبب افزایش کمر درد من می شود. باور درست: تحرک می تواند به بهبود شما کمک کند. حرکات نرمال، سبک و ملایم می توانند برای بهبود شما بسیار مفید باشند. همچنین این حرکات سبب می شوند ترس شما از حرکت کردن کاهش یابد.

باور نادرست: تحرک بیشتر، سبب افزایش کمر درد من می شود.

باور درست:  تحرک می تواند به بهبود شما کمک کند. حرکات نرمال، سبک و ملایم می توانند برای بهبود شما بسیار مفید باشند. همچنین این حرکات سبب می شوند ترس شما از حرکت کردن کاهش یابد.

 

با نادرست: تصویربرداری پزشکی همه اشکال های موجود را نشان می دهد. باور درست: در برخی موارد خاص انجام سی تی اسکن یا MRI واقعا لازم است. با این حال در بیشتر موارد دردهای مکانیکی و غیراختصاصی ستون فقرات هیچ تغییر در تصاویر اسکن نشان نمی دهند. تصویر برداری های غیرضروری گاهی سبب ایجاد ترس بیشتر می شوند و احساس عدم تمایل به انجام تمرین را تقویت می کنند.‌

باور نادرست: تصویربرداری پزشکی همه اشکال های موجود را نشان می دهد.

باور درست: در برخی موارد خاص انجام سی تی اسکن یا MRI واقعا لازم است. با این حال در بیشتر موارد دردهای مکانیکی و غیراختصاصی ستون فقرات هیچ تغییر در تصاویر اسکن نشان نمی دهند. تصویر برداری های غیرضروری گاهی سبب ایجاد ترس بیشتر می شوند و احساس عدم تمایل به انجام تمرین را تقویت می کنند.‌

باور نادرست: وجود درد به معنی آسیب دیدگی ماهیچه های من است. باور درست: نتایج پژوهش های اخیر در زمینه دانش درد نشان می دهد که پیام های ایجاد درد مدتی پیش از آسیب دیدن ماهیچه ها ارسال می شوند. انجام فیزیوتراپی در زمان مناسب می تواند در آموزش افراد موثر باشد. فیزیوتراپی به ما آموزش می دهد که دلیل ایجاد درد چیست. با افزایش دانش در زمینه ایجاد درد روند درمان سرعت می یابد.

باور نادرست: وجود درد به معنی آسیب دیدگی ماهیچه های من است.

باور درست: نتایج پژوهش های اخیر در زمینه دانش درد نشان می دهد که پیام های ایجاد درد مدتی پیش از آسیب دیدن ماهیچه ها ارسال می شوند. انجام فیزیوتراپی در زمان مناسب می تواند در آموزش افراد موثر باشد. فیزیوتراپی به ما آموزش می دهد که دلیل ایجاد درد چیست. با افزایش دانش در زمینه ایجاد درد روند درمان سرعت می یابد.

نمونه هایی از آموزش های کلینیک ارژنگ

فهرست