بیوگرافی فیزیوتراپیست محمد اسدی

 • عضو سازمان نظام پزشکی ایران (ف 985)
 • عضو انجمن فیزیوتراپی ایران
 • دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • بیش از 20 سال تجربه کار بالینی فیزیوتراپی
 • رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
 • گواهینامه درمانهای دستی وتکنیکهای آزادسازی مایوفاشیال از دانشگاه نورث جورجیا آمریکا
 • دارای گواهینامه درمانی با رویکرد مکنزی
 • دارای گواهینامه درمانی با رویکرد مولیگان
 • دارای گواهینامه درمانی با رویکرد FDM
 • گواهینامه ارزیابی و درمان کمپلکس شانه از دانشگاه نورث جورجیا آمریکا
 • تجربه یک سال آب درمانی تخصصی در کشور کویت
 • گواهینامه درمان با سوزن خشک(Dry needling)
فهرست