textsms

موضوع: فیزیوتراپی روز دنیا

watch

زمان ۰۰:۲۵:۰۱

check

مناسب برای: عزیزانی که نیاز به فیزیوتراپی دارند.

person

تهیه شده توسط دکتر نوید محمد زاده، انگلستان، لندن، کلینیک فیزیوتراپی رز

فهرست