ارسال شده توسط fand_admin

تنگی کانال نخاعی

بر اساس تحقیقات Deyo علت اصلی جراحی های ناحیه کمری در افراد بالای ۶۵ سال تنگی کانال کمری است.همچنین 13-14 درصد افرادی که به علت کمردرد به پزشک متخصص مراجعه می کنند و 3-4 درصد افرادی که به همین علت به پزشک عمومی مراجعه می کنند دچار تنگی کانال نخاعی کمری اند. 

Featured Video Play Icon
فهرست